ЗАМОВИТИ ЕКСКУРСІЮ
Київська обл. м.Вишгород, вул. Шкільна 58.   головна   /  ГАЛЕРЕЯ   /  Наукова археологічна онлайн-конференція /

Наукова археологічна онлайн-конференція


Сьогодні в Музеї давньоруського гончарства ВІКЗ відбулася наукова археологічна онлайн-конференція "Від язичництва до християнства: релігійні вірування ранньосередньовічного населення Середнього Подніпров’я" за сприяння Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, Вишгородського історико-культурного заповідника та Інституту археології НАН України.
Доповіді та статті, які містила онлайн-конференція, зосереджені в наступних напрямках роботи:
- Слов’янські язичницькі вірування за археологічними даними;
- Ранні етапи християнізації Давньоруської держави;
- Дуалізм у віруваннях рядового населення;
- Знахідки речей культового призначення та їх семантика;
- Актуальні проблеми вивчення поховального обряду.
Оргкомітет:
ЛИТОВЧЕНКО Влада Володимирівна (голова оргкомітету) – к.і.н., директор Вишгородського історико-культурного заповідника;
БІБІКОВ Дмитро Валентинович (науковий секретар) – к.і.н., завідувач відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника;
ІВАКІН Всеволод Глібович – к.і.н., завідувач відділу археології Києва Інституту археології НАН України;
ДЯЧЕНКО Дмитро Геннадійович (модератор) – провідний науковий співробітник відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника.
ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. ГОРБАНЕНКО Сергій Анатолійович – к.і.н., старший науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України.
Презентація монографії «Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси».
2. СЕРГЄЄВА Марина Сергіївна – д.і.н., провідний науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України.
Тема доповіді: «Зооморфні образи в кістці як складова образної системи давньоруської дрібної пластики».
3. ДЯЧЕНКО Дмитро Геннадійович – провідний науковий співробітник відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника.
Тема доповіді: «Балтська зооморфна бронзова пластика в поховальній обрядовості могильника Острів».
4. ЗОЦЕНКО Іван Володимирович – молодший науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України.
Тема доповіді: «Хрест із написом з розкопок Феофанії».
5. БІБІКОВ Дмитро Валентинович – к.і.н., завідувач відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника.
Тема доповіді: «Поховання скандинавів на півдні Русі: проблема визначення етнічних індикаторів».
6. ХАМАЙКО Наталя Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу Наукові фонди Інституту археології НАН України.
Тема доповіді: «До питання про роль коня у давньоруських камерних похованнях».
7. ІВАКІН Всеволод Глібович – к.і.н., завідувач відділу археології Києва Інституту археології НАН України; БАРАНОВ В'ячеслав Ігоревич – науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України; ДЯЧЕНКО Дмитро Геннадійович – провідний науковий співробітник відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника.
Тема доповіді: «Археологічні дослідження західнобалтського могильника Острів у 2020 р.».
8. БОРИСОВ Артем Вадимович – к.і.н., молодший науковий співробітник Інституту археології НАН України.
Тема доповіді: «Могильник в ур. Бакали поблизу с.Яблунівка у Пороссі. Історія дослідження та проблематика»
9. ІВАКІН Всеволод Глібович – к.і.н., завідувач відділу археології Києва Інституту археології НАН України.
Тема доповіді: «Некрополь церкви Спаса на Берестові у світлі археологічних досліджень 2018–2019 рр.».