ЗАМОВИТИ ЕКСКУРСІЮ
Київська обл. м.Вишгород, вул. Шкільна 58.   

головна   /   ДІЯЛЬНІСТЬ ВІКЗ   /  

• Школа археолога
• Конкурси
• Виставки
• Конференції
• Бібліотека ВІКЗ
• Експозиції
• Статутні документи

ЕкспозиціїЕкспозиція Музею давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника складається з:

 1. Комплектів традиційних суконь (першої пол. ХХ ст.).
 2. Чоловічих вишиванок (першої пол. ХХ ст.).
 3. Колекції прасок (першої пол. ХХ ст.).
 4. Ікони (кін. ХІХ ст.).
 5. Наборів приладдя традиційних народних промислів.
 6. Елементів меблів та побуту.
 7. Фото середини ХХ ст. (копії).
 8. Ілюстративних та інформаційних матеріалів.
 9. Човнів довбанок.
 10. Пристосувань бджільництва: борті, вулики.
 11. Колекції пам'яток археології Київщини (X - XIX ст.).
 12. Гончарний горн ХІ-ХІІ ст.
 13. Археологічна колекція доби неоліту: віднайдені в пам'ятці поблизу хутора
  Грині біля гирла р. Тетерів, що належала до києво-черкаської культури (розкопки Д.
  Телегіна, 1963-1964 рр.).
 14. Археологічна колекція доби енеоліту з поселення поблизу с. Козаровичі
  (розкопки В. Круца, 1966-1972 рр.), а також із стоянки трипільського типу з урочища
  Буслівка (с. Козаровичі), на якій знайдено характерні жіночі статуетки, пряслиця, ліпні
  горщики (в тому числі – зроблені з ракушняка) та фрагменти типової для Трипілля
  розписної кераміки.
 15. Археологічна колекція Доби бронзи з Вишгорода, поселення Пустинка, сіл
  Лебедівка та Козаровичі. В експозиції музею розташовується своєрідна кераміка, серед
  якої – кремнієві сокири, вістря стріл та дротиків, серпи, кам'яні зернотерки, бронзові
  шпильки та спиралеподібні виті прикраси.
 16. Археологічна колекція Доби раннього заліза (І тисячоліття до нашої ери), а
  саме: знахідки милоградської культури скіфського часу. Вони супроводжувались
  круглодонними горщиками з опуклинами під вінцями, бронзовими браслетами і
  шийними гривнами, наконечниками скіфських стріл. У Козаровичах також був
  знайдений залізний скіфський меч-акінак.
 17. Ювелірні прикраси представлені в експозиції Вишгородського історико-
  культурного заповідника шийними гривнами, сережками та застібками; усі ці
  предмети є натурними реконструкціями, виконаними колишнім старшим науковим
  співробітником ВІКЗ П.С.Михайловим. Ці предмети належать до різних часових
  проміжків – від Доби бронзи до Раннього Середньовіччя.
 18. Археологічні знахідки поховання з кургану у Вишгороді двох воїнів-
  чоловіків віком 18-25 років. Поруч – залишки кінських кісток та збруя (залізні вудила,
  стремена, бронзові бляхи, пряжка, скоби). Один з похованих був у кольчузі з шаблею
  довжиною 90 см. На поясі в нього були ножі у шкіряних піхвах. Дослідники вважають,
  що тут було поховано печенігів з Чорноклобуцького союзу племен Поросся.
 19. Археологічні знахідки з поховання скандінавської жінки (на місці
  кінотеатру «Мир»). Експонується також тринамистинна сережка-«скроневе кільце» з
  великою намистиною гірського кришталю, підвіска «лунниця», декілька різноманітних
  намист та браслетів, черепахоподібна фібула.
 20. Археологічна колекція кераміки Вишгородського гончарного центру
  складається з горщиків, глечиків, світильників, великих корчаг-«піфосів», плиток для
  підлоги (остання вироблялася на князівське замовлення для храму свв. Бориса і Гліба,
  а також – для князівських та боярських палаців). В експозиції представлені елементи
  горщиків з клеймами майстрів.
 21. Археологічна колекція виробів з металу, знайдених на місці «Кварталу
  металургів» у Вишгороді, в районі стародавнього «дитинця». В експозиції
  представлені ключі, замки, цв’яхи, ножі та інші ужиткові металеві предмети ХІ-ХІІ ст.,
  засоби ливарного виробництва.
 22. Археологічна колекція виробів з кістки: проколки, «астрагали», гребінці,
  гудзики, руків’я ножів. Цікавим експонатом є «гуркало» («вуркало»), що було
  знайдене під час розкопок 1989 р. Це річ, що поєднує у собі функції дитячої іграшки та
  музичного інструмента. «Гуркалом» називається кістка з двома отворами, яка давала
  шумовий ефект у сполученні з мотузкою, пропущеною через отвори.
 23. Ткацьке ремесло в експозиції музею представлене численними
  пряслицями з пірофіліту. Важливим елементом знахідок є знайдені у Вишгороді
  пряслиця з унікальними написами, які свідчать про писемність рядового населення
  міста. Чудова знахідка цілого тексту з 14 слів і 58 знаків на пряслиці, що за
  інформативністю не поступається берестяним грамотам, була зроблена Віталієм
  Козюбою в садибі церкви (на дитинці) в червні 1996 р. Найбільш достовірний
  переклад послання жінки на ім'я Чепура: «Чепура пита, Пилип нагу ув'язнив, заклав
  той мене. Хочу через це назад волею своєю».
 24. В експозиції Історичного музею Вишгородського історико-культурного
  заповідника пізньосередньовічна доба представлена як ужитковими предметами
  (кінські підкови, підкови до підборів чобіт, кінські пута тощо), так і елементами
  військового арсеналу тих часів (гарматне ядро та своєрідна «родзинка» колекції –
  стилізований під меч кинджал-квілон, який був поширений у Європі саме того часу).
  Також на вітрині можна побачити колекцію оздоблених козацьких люльок різних
  типів та форм.
 25. Експозиція Історичного музею, присвячена XIX-ХХ ст., зосереджена
  головним чином на новому Борисоглібському храмі. Тут можна побачити
  фотоматеріали дореволюційної доби, які зображують спроектований К.Тоном храм, та
  предмети тогочасного церковного оздоблення (дзвін, деталі кадила, натільні хрести та
  хрести для благословення, декорована накладка з зображенням янгола), а також деталі
  священицького вбрання (епітрахіль та поручі).
 26. В Історичному музеї представлена експозиція «Ремесла Київського
  Полісся в ХІХ-ХХ ст.», в якій увазі відвідувачів пропонуються зразки народного
  одягу, інструменти та вироби майстрів, таких як теслярі, столярі, стельмахи, гончарі,
  бондарі, ковалі та ткачі, предмети народного ужитку. Широко представлено таке
  традиційне ремесло Київського Полісся як бортництво.