X
ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ
ПРО ВІКЗ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІКЗ
ПАМ’ЯТКИ
НОВИНИ
ГАЛЕРЕЯ
м.ВИШГОРОД
КОНТАКТИ
ЗАМОВИТИ ЕКСКУРСІЮ
Київська обл. м.Вишгород, вул. Шкільна 58.   головна   /  ПАМ’ЯТКИ   /  Площа Г.Строкова /

Площа Г.Строкова


ПРОЄКТ «Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація й популяризація»

Площа  Г.Строкова / Історико-культурна спадщина Вишгородщини


Площа Григорія Строкова

Сучасна площа Григорія Строкова у Вишгороді — одне з улюблених місць відпочинку вишгородців і гостей міста, традиційна локація для проведення багатьох свят — насправді таїть інформацію про події, які ведуть углиб різних епох. Штрихами, що позначали історичне минуле міста, цей куточок Вишгорода наповнювався поступово. Нині тут розміщений органічно поєднаний комплекс культурних об’єктів.
Площу почали облаштовувати у 60-ті роки минулого століття, коли під час спорудження Київської гідроелектростанції у тодішньому селі Вишгороді, яке з часом стало містом енергетиків, стали зводити житлові новобудови, а також інфраструктурні об’єкти — школи, дитячі садки і, звіcно ж, центр відпочинку та дозвілля.
Площа названа на честь очільника будівництва і першого директора Київської ГЕС. Григорій Іванович Строков (1903–1995) народився в м. Петергофі. У 50–60-х роках ХХ ст. був одним з найдосвідченіших фахівців у будівництві гідроелектростанцій у СРСР. Керував спорудженням Волховської та Кременчуцької ГЕС. На початку 1960-х очолив будівництво Київської ГЕС, котра дала неабиякий поштовх розвитку сучасної Вишгородщини. За вклад у розвій вітчизняної енергетики був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці.
Домінанта площі Строкова — будинок культури «Енергетик», зведений з допомогою молоді, що населяла Вишгород під час спорудження ГЕС і пришвидшувала будівництво будинку культури під час суботників. Урочисте відкриття «Енергетика» восени 1965-го стало неабиякою подією для вишгородців. Тут молодь розкривала свої таланти. Крім того, у 60– 70-ті рр. минулого століття будинок культури був ще й залом засідань. Також тут відкрився перший у районі кінотеатр. На початку 1990-х «Енергетик» отримав статус будинку культури Вишгородського району. Тут відбуваються концерти, фестивалі, працюють навчальні студії для дітей та молоді, спортивні секції.
Пам’ятник Т. Г. Шевченку, встановлений на площі Строкова у 1993 році місцевою громадою для вшанування пам’яті Кобзаря, є й своєрідним нагадуванням про відвідини Вишгорода Т. Г. Шевченком У червні 1843-го він приїжджав з Петербурга до Києва з проїзним документом від Академії мистецтв. Разом із М. Максимовичем і П. Кулішем завітав до Вишгорода і Межигір’я. Про його подорож залишилося небагато свідчень. У листі до свого приятеля Якова Кухаренка від 26 листопада 1844 р. він писав: «Єй-богу, не знаю, з чого й начинать і що тобі розказувать. Був я уторік на Україні, був у Межигірського Спаса і на Хортиці, скрізь був і все плакав: сплюндрували нашу Україну». Пам’ятник Тарасові Шевченку у Вишгороді жителі міста встановлювали власним коштом. Залізобетонні колони виготовили на місцевому заводі залізобетонних конструкцій, у місцевій художній майстерні замовили облямівку з коростишівського граніту для колон і постаменту. Бюст молодого Шевченка — робота 1975 р. скульптора Івана Липовки. Архітектор пам’ятника — Олег Распопін.
Далі углиб віків веде декоративно архітектурно-скульптурна композиція роботи Василя Климика з фонтаном та чотирма скульптурами-образами: великого київського князя Святослава Ігоровича (945–964) та його неофіційної дружини Малуші, а також великого київського князя Володимира Святославовича (979–1015) та однієї з його дружин — Рогнеди. Ця декоративно-архітектурна композиція є окрасою міста і важливим туристично-екскурсійним елементом. Її історична цінність передовсім у тому, що вона відображає за допомогою художньо-скульптурних образів дуже важливий період вітчизняної історії — початок давньоруської державності, коли Вишгород був резиденцією великих київських князів.
Дмитро Бібіков,
завідувач відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника
Дмитро Шевченко,
завідувач Історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника
Алла Плотнікова,
завідувач відділу охорони пам’яток історії, археології та культури Вишгородського історико-культурного заповідника

Hrygory Strokov's square
In the early 1960s, when Kyiv water-power plant was built, simultaneously in the Vyshhorod village new buildings such as schools, kindergartens, residential buildings were erected.
Of course, in the new city of power engineers a recreation and leisure center also was built.
The complex of cultural objects is organically interconnected in the urban environment with the area named after Hryhory Strokov (1903-1995) - the head of the construction of the Kiev hydroelectric power station.
Hryhory Ivanovich was born in Peterhof. In the 50s and 60s of the 20th century he was one of the most experienced specialists in the construction of hydroelectric power stations in the USSR. Under his leadership, Volkhov water-power plant, Kremenchug water-power plant were built. In the early 1960's H. Strokov headed the construction of the Kiev hydroelectric power station, which gave an extraordinary impetus to the development of modern Vyshgorod. For the contribution to the development of domestic energy he was awarded the title Hero of Socialist Labor.
House of Culture "Energetik"
This house in the early 1990's became a culture house of the entire Vyshgorod district.
There are often concerts, festivals, educational studios for children and youth, and sports sections.
A monument to T. Shevchenko is installed on the square
In 1993, the local community established a monument in honor of Shevchenko’s visit of the ancient Vyshgorod and to commemorate the memory of the great Kobzar.
In June 1843 T. Shevchenko came from St. Petersburg to Kyiv with a travel document from the Academy of Arts. Together with M. Maximovich and P. Kulish, Taras Hryhorovich arrived in Vyshgorod and Mezhygirya. A few testimonies remain about his journey. In a letter to his friend Yakov Kukharenko of November 26, 1844, he wrote: "Yes, God, I do not know what is beginning and what to tell you. I was last year in Ukraine, I was in the Mezhigirsky Savior and in Khortytsia, everywhere I was, and I was crying: our Ukraine was falling apart. "
On the slope of the Vyshgorod hill, over the Dnieper, some of them leaned to the ground and lifted a fragment of an old Russian arrow tip. Everywhere along the way they found chests of ancient ceramic pots, scalded residues of ore alloys (they still occur on the territory of the ancient city).
From folklore and folk dumas, Shevchenko knew the legend that Fastiv’s Colonel Semen Paliy, who lived in Vyshgorod, lived there for his age. It was a really harsh man, and under a glass - a cheerful mood, he loved society, music, dancing.
Legends and tales about Paliy and the very spirit of Vyshgorod land inspired Shevchenko to write the poem "Chernets" (“The Monk”), which mentions Vyshgorod:
There is a monk in Vyshgorod
Look at Kyiv ...
But sit on the high ground
But at least have fun.
The monument to Taras Shevchenko in Vyshgorod city residents installed at their own expense. Reinforced concrete columns were made at the local plant ZBK, the fringe of Korostishyv granite for columns and pedestals was ordered in the local art studio. The bust of the young Shevchenko is a work of 1975 by sculptor Ivan Lipovka. The architect of the monument - Oleg Raspopin.
Fountain
Decorative architecturally-sculptural composition with a fountain and four sculptures-images: the great Kiev prince Svyatoslav Igorevich (945-964), his unofficial wife Malusha and the great Kiev prince Volodymir Svyatoslavovich (979-1015) and one of his wives - Rogneda.
The architect and performer of the composition is Vasyl Klimyk.
This decorative and architectural composition for 42 years is an ornament of the city and today has become an important element for tourist excursions. It has a certain historical value, because it reflects with the help of artistic and sculptural images a very important period of national history - the beginning of the Old Russian statehood, when Vyshgorod was the residence of the great Kiev princes.

Dmytro Bibikov,
Head of the Department of Archeology of the Vyshgorod Historical and Cultural Reserve
Dmytro Shevchenko,
Head of the Historical Museum of the Vyshgorod Historical and Cultural Reserve
Alla Plotnikova,
Head of the Department of the Protection of Monuments of the Vyshgorod Historical and Cultural Reserve


 
Слухайте аудіо-гід

Фото 360Дізнайтесь більше у відео


Поділитися:

Відповідей (3): + Додати відгук

гость (08.09.2019)
Люди в чёрном 16-1-1YVZGX
» Відповісти

гость (08.09.2019)
16-2-1ZD492
» Відповісти

гость (08.09.2019)
Бл
» Відповісти