X
ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ
ПРО ВІКЗ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІКЗ
ПАМ’ЯТКИ
НОВИНИ
ГАЛЕРЕЯ
м.ВИШГОРОД
КОНТАКТИ
ЗАМОВИТИ ЕКСКУРСІЮ
Київська обл. м.Вишгород, вул. Шкільна 58.   головна   /  ПАМ’ЯТКИ   /  Городище літописного міста Вишгород (ХІ – ХІІІ ст.) /

Городище літописного міста Вишгород (ХІ – ХІІІ ст.)


ПРОЄКТ «Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація й популяризація»

Городище  літописного міста Вишгород (ХІ – ХІІІ ст.) / Історико-культурна спадщина Вишгородщини


Городище літописного міста Вишгород (XI - XIII ст.)
Хоча в більшості давньоруських міст, які дійшли до нашого часу, історичний центр збігається із центром сучасним, у Вишгороді склалося зовсім по-іншому: місто часів Київської Русі нині опинилося практично на периферії сучасного населеного пункту, який виріс під час будівництва Київської ГЕС. Але те, що княжий Вишгород опинився на околиці, сприяло збереженню його значимих пам’яток, давнього розпланування, унікальної цілісності історичного ландшафту.
Історичну територію знайти неважко. Навкруги місцевості, де височіє церква Святих Великомучеників Бориса і Гліба, й розташовувався літописний Вишгород — місто, перша згадка про яке як резиденцію княгині Ольги сягає 941 року; місто, у якому любили перебувати київські князі; місто, яке понад триста років було другим після Києва за своїм політично-культурним значенням. Єдине лишилося незмінним з княжої пори — Борисоглібський храм, який традиційно був домінантою древньої території, хоча нині він має інший вигляд.
Вишгород у ті часи вже був відомий далеко за межами Русі. Його називали «північними воротами стольного Києва». Вперше про нього згадується у творах візантійського імператора Костянтина Багрянородного. Пізніше відомості про нього фіксуються у численних літописах. Лише в Іпатіївському літописі місто згадується 38 разів, що свідчить про його непересічне значення.
Перші пошуки літописного Вишгорода сягають кінця XVIII та початку ХІХ століть. Інформація і артефакти накопичувалися поступово. Городище давньоруського Вишгорода Х–ХІІІ ст. виникло на лісистих пагорбах, висота яких з боку Дніпра сягає майже 80 метрів, і мало традиційну для тогочасних міст структуру. Воно складалося з дитинця, окольного міста і посаду. Розміри дитинця становили майже 350×250 метрів.
Протягом усього Х століття (за часів княгині Ольги та князя Володимира) була заселена верхня частина городища, найбільшим відрогом якого є так звана Ольжина гора. Вишгород не був власністю Ольги за спадком, а наданий їй відповідно до її місця у княжій родині з правом на отримання третини древлянської данини.
У північній частині городища розташовувався дитинець, оточений валами. Головною архітектурною домінантою верхнього міста у ХІІ–ХІІІ ст. була кам’яна церква Святих Великомучеників Бориса і Гліба. Археологи виявили на городищі залишки частини фундаментів Борисоглібського храму, дерев’яної огорожі церковного подвір’я з воротами, залишки господарчого комплексу, що належав до заможного двору. Його площа становить близько 7,5 гектара.
Також на території городища розташовані залишки валів і ровів для оборони посаду.
Площа решти міста становила понад 70 гектарів, там розташовувалися житлові квартали та посад. У межах окольного граду і ремісничо-торговельного посаду є археологічний культурний шар із залишками гончарних печей, металургійних майстерень і господарчих приміщень, інших археологічних об’єктів. На території городища літописного Вишгорода розташовано немало об’єктів археологічної спадщини, які збереглися у доброму стані.
З 2009 року Вишгородське городище є Пам’яткою археології національного значення. Охоронний №100007-Н, Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.09 р. № 928.


Дмитро Бібіков, кандидат історичних наук,
завідувач відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника
Алла Плотнікова,
завідувач відділу охорони пам’яток історії, археології та культури  Вишгородського історико-культурного заповідника
The hometown of the chronicle city Vyshhorod (11-13th centuries)
The territory of Vyshgorodsky settlement is the northern edge of the Kiev Plateau, which is part of the Dnieper Highland.
The wooded hill on which the city arose, cut by numerous gullies and ravines. Thus, two broad wings restrict the settlement from the north and south.
From the side of the Dnieper, the height of the Vyshgorod hills is about 80 m. Today the settlement is about 7.5 hectares, and Roondabout town is still under 4 hectares.
One can be sure that the area of the settlement was initially larger: in the 1930's, the entire eastern edge of the plateau formed spurs that arose as a result of erosion and landslides.
The oldest archaeological materials date back to the middle of the 10th century. - a time when Vyshgorod was already known even outside of Rus (mentioned in the writings of the Byzantine emperor Constantine Bagrjanorodny). The main architectural dominant of the settlement in the 12-13th centuries. was the Borisohlibska church, built on the site of a number of earlier wooden temples.
Here, near the temple, in the early 19th century there was a well that could function at this place in the Old Russian time (it was the only source of water during the siege for the inhabitants of Vyshgorod). Although the remains of fences or streets were also not recorded, it can be assumed that the construction of the settlement consisted of separate estates. The territory most saturated with buildings adjoins the church fence. Instead, on the territory of the church estate itself, that is, directly in the radius of 10-15 m around the foundations of the ancient church of the remains of buildings almost never happened: probably in the 12-13th centuries there was a square near the church.
In 1996, the remains of a wooden fence were erected in a church courtyard with a 2 m wide gates. At 16 m on the fence of the Church of St. Boris and Hlib on the edge of modern slopes, four stoves of the 12th - first half of the 13th century were found. The stoves were large in size, located on one axis (three of them - close to each other) and the jaws were turned towards the Dnieper. Along with them a working platform of burnt clay was found. There is every reason to believe that all these furnaces did not have any craft appointment and were used for cooking.
In the northern part of the site, a few meters from the described furnaces, a number of economic holes, sometimes - clad with clay, associated with this furnaces, was situated. On the scale of the Vyshgorod settlement, this economic complex occupied a fairly large area. It could belong to some kind of wealthy court, such as described in "Reading about Boris and Hlib", whose needs it serviced. The largest and most southern plateau of the settlement is the so-called Olzhina mountain (Mountain of Olga). This area is almost surrounded by ravines on almost all sides and is connected only to the west with the main peak of the hill by a narrow isthmus. The settlement of Olzhina Gora, apparently, was already in the 11th century. According to Volodymyr Zotsenko, the face of the Old Russian Vyshhorod finally formed in the middle of the 11th century. and radically did not change until its death in the result of the Mongol-Tatar invasion of 1240.
Throughout the entire 10th century.(during the time of Princess Olga and Prince Volodymir), only the upper part of the settlement was inhabited, at which later the stone church of St. Boris and Hlib was built.
At this time, the settlement is a monument of archeology of national importance. Security number 100007-N, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 09.09.2009, No. 928.


Dmytro Bibikov,
Head of the Department of Archeology of the Vyshgorod Historical and Cultural Reserve
Alla Plotnikova,
Head of the Department of the Protection of Monuments of the Vyshgorod Historical and Cultural Reserve

 
Слухайте аудіо-гід

Фото 360Дізнайтесь більше у відеоПоділитися:

Відповідей (4): + Додати відгук

Люди в чорному (08.09.2019)
Команда Люди в чорному 01-1-13GM3B
» Відповісти

Люди в блому (08.09.2019)
Люди в блому 15FPA6
» Відповісти

Люди в блому (08.09.2019)
Люди в блому 13GM3B
» Відповісти

гость (08.09.2019)
Куку
» Відповісти